English

วิธีการใช้เครื่องดับเพลิง

 

หันหน้าเข้าหากองไฟ และยืนห่างจากไฟประมาณ 6-8 ฟุต และทำตามขั้นตอนดังนี้
1. บิด และดึงสลักออก
2. จับปลายสายหรือหันหัวฉีด และชี้ไปที่ฐานของไฟ
3. กดคันบีบลงให้สุด พร้อมกับ
4. ส่ายปลายสายหรือหัวฉีด จากซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้าย

 
 

วิธีการเลือกซื้อเครื่องดับเพลิง

  • เครื่องดับเพลิงยกนิ้วเอนกประสงค์ ABC สามารถดับเพลิงได้ทั้งสามประเภท คือ เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา (เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก ยาง) เพลิงที่เกิดจากก๊าชของเหลวติดไฟ ไข และน้ำมันต่างๆ และเพลิงที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
  • ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก. 332-2537
  • ผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9002
  • มีขนาดของเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมกับบ้าน เช่น 5-10 ปอนด์
  • แสดงความสามารถในการดับเพลิง Fire Rating ที่ชัดเจน เช่น 2A ,2B,3A,5B เป็นต้น ทั้งนี้ระดับความสามารถในการดับเพลิง ขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องดับเพลิงด้วย
  • มีการรับประกันคุณภาพอย่างน้อย 5 ปี
  • ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำยาดับเพลิงทุกปี
 

To Top


| Home |
| Company Profile | Products | 10 Tips for Home Fire Safety | How to | Contact Us |

Copyright ©2000 Siam Sophon Co., Ltd. All Rights Reserved.
Siam Sophon Co., Ltd. e-mail : twee@siamsophon.com